แว่นสำเร็จ ต่างกับ แว่นที่ตัดร้านแว่นอย่างไร ?

แว่นสำเร็จรูป เป็นแว่นท่ีไม่ได้ใช้ “ เลนส์แว่นตาแท้ ” เป็นเพียงชิ้นพลาสติกเลียนแบบเลนส์ โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อมักจะซื้อแว่นสำเร็จเพราะราคาถูก ใช้แก้ปัญหาเฉพาะอ่านหนังสือทั่วไป ไม่ได้แก้ตาเอียง และค่าสายตาไม่ตรงกับค่าสายตาจริง จึงทำให้การมองเห็นบิดเบี้ยว หรือภาพไม่คมชัด และอีกประการหนึ่งศูนย์กลางของเลนส์ก็ไม่ตรงกับจุดกึ่งกลางตาดำของแต่ละคน ทำให้เกิดอาการเมื่อยตาเวลาใส่นานๆ

แว่นที่ตัดจากร้านแว่นตา เป็นแว่นที่สั่งตัดคนต่อคน จากการวัดสายตาอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญ และลองใส่แล้วจึงตัดตามค่าสายตาและมีการประกอบแว่นตรงจุดกึ่งกลางตาดำของทั้งสองข้าง ซึ่งค่าความห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของแต่ละคนไม่เท่ากัน และถูกประกอบมาเพื่อคนๆนั้น ถ้าประกอบไม่ตรงจะทำให้ใส่ไม่สบายตา มึนหัวหรือปวดศรีษะได้