วิธีแก้ไขปัญหาสายตา แก้ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ปัญหาสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือสายตายาวตามอายุ เป็นผลมาจากภาวะผิดปกติของการรวมแสงของตาที่ไม่พอดีกับความยาวของตา ทางเลือกในการแก้ปัญหาของความผิดปกติทางสายตานั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ดังนี้

1. การใส่แว่นตา

เป็นวิธีที่ได้คนส่วนใหญ่ใช้แก้ปัญหา เพราะมีความสะดวก ใส่ได้ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายไม่สูงและไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา

ประโยชน์ของแว่นตา

– สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากในปัจจุบันขนาด และรูปทรงของแว่นตา มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาไร้กรอบ แว่นตากันแดด แว่นตาเต็มกรอบ รวมถึงลักษณะของเลนส์แว่นตา สำหรับผู้มีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตาแพ้แดด รวมถึงที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงสีน้ำเงิน อัลตราไวโอเลต

– สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูงไม่ต้องคอยดูแลรักษามากนัก และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

– ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภาวะการณ์ติดเชื้อของกระจกตา แต่คนใส่แว่นตาก็อาจจะติดเชื้อ ตาแดงซึ่ง ติดต่อกันทางน้ำตาได้

– ความคมชัดของภาพมีมากกว่าผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนส์ในส่วนกลางของแว่นตา

2. การใส่คอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนส์ คือ พลาสติกวงกลมใส ช่วยแก้ปัญหาภาวะสายตาผิดปกติเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวแต่กำเนิด และสายตายาวตามอายุ

ประโยชน์ของคอนแทคเลนส์

– มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง สะดวกสบาย สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมเล่นกีฬาได้ ปลอดภัยมากกว่าแว่นตา

– ขนาดของวัตถุที่มองมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าการสวมใส่แว่นตา เนื่องจากแว่นตาอยู่ห่างจากตา

– การเสริมความงามด้วยการใส่คอนแทคเลนส์สี ช่วยให้โดดเด่นเสริมบุคลิกภาพ

3. การทำเลสิค

การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติโดยการใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งเรียกว่า “เอ็กไซเมอร์เลเซอร์” (Excimer Laser) เป็นเลเซอร์ความยาวคลื่นสั้นแบบเย็น จะทำปฏิกิริยากับพื้นที่ผิวสัมผัสเท่านั้น ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือภายในลูกตาแต่อย่างใด 

ประโยชน์การของการทำเลสิค

– เลสิคเป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร

– ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว

– สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด แต่อาจจะยังไม่คมชัดเต็มที่ในวันแรก

– ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล

– สามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด